Energie Coöperatie Valthe

Oene Zwittink heeft vanwege gezondheidsproblemen moeten stoppen met zijn activiteiten voor de ECV. Natuurlijk betreuren we dit, maar we begrijpen ook dat Oene voor zichzelf en zijn gezondheid kiest.
Oene heeft een belangrijke rol gespeeld bij de aanloop en oprichting van de Energie Coöperatie Valthe. We zijn hem dankbaar voor wat hij heeft gedaan en weten dat hij de organisatie een warm hart toedraagt.

Het vertrek van Oene betekent dat we de rollen in het bestuur hebben moeten herschikken. We hebben Renske Bouman formeel gevraagd als bestuurslid en zij neemt ad interim de rol van secretaris op zich. Juriaan Moesker blijft onze penningmeester en Jur de Pauw is, naast zijn rol als bestuurslid Techniek, interim voorzitter van de ECV.

Formeel dienen bestuursleden gekozen te worden door de algemene ledenvergadering. Omdat de volgende jaarvergadering pas begin 2021 gehouden zal worden, heeft het zittende bestuur besloten om de functies op ad interim basis in te vullen.

We zullen in de komende periode op zoek gaan naar versterking van het bestuur en de werkgroep. Meld u aan als u bent geïnteresseerd om zich in te zetten voor de coöperatie!

Voor 10 euro per jaar steunt u de ECV als lid. Klik voor meer informatie in het menu hier boven op “lidmaatschap”