Aanmeldformulier

Als u dit formulier instuurt geeft u aan dat u:
– als lid jaarlijks met een bijdrage van € 10,- de Energie Coöperatie Valthe u.a. ondersteunt.
– toestemming geeft om dit jaarlijks via automatische incasso van uw rekening af te schrijven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen de wettelijke termijn na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Als u het lidmaatschap wilt opzeggen, kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@ecvalthe.nl. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en u moet uiterlijk 30 november opzeggen.

Incassant ID : NL30ZZZ756372860000
Banknummer : NL69 TRIO 0788 7842 69
Reden betaling : Jaarlijkse contributie lidmaatschap Energie Coöperatie Valthe u.a.

Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor onze ledenadministratie, uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen en onze nieuwsbrief. We delen uw gegevens nooit met andere partijen.