Categoriearchief: achtergrond-informatie

proeven met waterstof

In het laatste waterstofmagazine staan een paar lezenswaardige artikelen die relevant zijn voor de waterstof ambities van Valthe.

Warme weetjes

Ook zonne-energie kent zijn voor- en nadelen en voor- en tegenstanders. Er is al veel geschreven over zonne-energie en zonnepanelen. We noemen hier een paar bronnen met kennis over energie van de zon. Handig startpunt voor wie plannen heeft om zonnepanelen op het dak te plaatsen of deel te nemen aan bv een postcodes-roos project.

Voordat je ervoor kiest om zonnepanelen aan te schaffen, wil je natuurlijk graag weten wat de voordelen en nadelen van zonne-energie zijn. Deze voor- en nadelen zullen uiteraard verschillend zijn en ze zijn afhankelijk van jouw woonsituatie. In dit artikel zetten wij de belangrijkste voors en tegens van zonne-energie op een rijtje.

Zonnepanelen zijn klimaatvriendelijk én betaalbaar. De afgelopen 5 jaar zijn ze zo’n 25 procent goedkoper geworden. In de zomer werken ze op volle toeren, maar ook bij bewolkt weer en in de winter wekken ze stroom op. Van alles over zonne-panelen op milieu centraal.

Zonlicht is zonder twijfel onze grootste en belangrijkste energiebron. In dit overzicht de belangrijkste voor- en nadelen van zonnepanelen, zonnecollectoren en elektriciteitscentrales op zonnewarmte.

Waterige weetjes

Op de website “Stadszaken”, een kennisbank voor ambtenaren, zijn een aantal informatieve artikelen over waterstof te vinden. We lichten er hier twee uit die relevante kennis bevatten voor het Valthe Aardgasvrij project van de ECV bevatten

Waterstof goed alternatief voor peperdure isolatie. Voor bestaande woningbouw is waterstof een aantrekkelijk alternatief voor all-electric, waar peperdure isolatie voor nodig is. Met kleine ingrepen is een woning snel waterstof-klaar, zegt hoogleraar Ad van Wijk. Burgers moeten dan wel eerst gerustgesteld worden, want het element H2 heeft geen al te beste reputatie.

Waterstof: de voor en nadelen op een rij: Het element waterstof, H2 voor de scheikundigen onder ons, kan aardgas vervangen in de gebouwde omgeving. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn met het element. De potentie is er, maar er zijn nog wel wat haken en ogen. Stadszaken zet de voor- en nadelen van waterstof op een rij.

Winderige weetjes

We hebben een paar interessante website op een rij gezet met allelei informatie over windenergie; de voor- en de nadelen ervan.

WatIsDuurzaam over windenergie: “Windenergie is een van de snelste groeiers in de markt voor duurzame én conventionele elektriciteit. In dit overzicht de belangrijkste voor- en nadelen van windturbines en windparken.”

Milieu centraal over windmolens: “Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is 50 keer lager dan van die van ‘grijze’ stroom. Grote windmolens kunnen overlast geven voor omwonenden, maar er zijn manieren om dat tegen te gaan.”

Greenchoice over windmolens: “Wil je bijdragen aan duurzaam energie opwekken? Dan kan je eens kijken naar windenergie! Windenergie is schoon en komt uit een natuurlijke bron die nooit opraakt, waardoor het veel minder belastend is voor het milieu. Wil je meer weten over de voor- en nadelen van windenergie? Greenchoice zet ze hier voor je op een rij.”

Kan waterstof door onze aardgasleidingen?

Waterstof is big business aan het worden getuige de vele nieuwsberichten die hierover verschijnen. Vele partijen gaan zich orienteren op of bezighouden met ontwikkelingen en mogelijkheden van waterstof technologie. Zo ook de Nederlande Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN), die zich onder meer richt op internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Zij hebben op hun website een waterstof dossier geopend. In een eerste artikel wordt ingegaan op de vraag of we waterstof eenvoudig zouden kunnen distribueren via het bestaande aardgasnet.

Lees hier meer over op:

http://nvvn.nl/kan-waterstof-door-onze-aardgaspijpleidingen/

Zon blijft winstgevend

Bij de aanschaf van zonnepanelen staat de zorg voor onze planeet centraal. Althans dat zou een een mooi en te prijzen motief zijn. Maar we willen toch ook wel graag weten wat het ons gaat kosten en wat het oplevert. Dat was de laatste jaren altijd een zonnig verhaal. Maar de overheid gaat de salderingsregeling afbouwen. Is het voor ons nog altijd interessant? De grote installateur Feenstra heeft negen vragen beantwoord die kunnen helpen bij de beslissing om al of niet over te stappen op het gebruik van zonnepanelen

Lees hier:  De zon blijft winstgevend, 9 vragen over de toekomst van uw zonnepanelen. (Feenstra, 19 mei 2020)

Energietransitie impuls voor platteland?

De energietransitie heeft in onze omgeving tot nu toe vooral veel negatieve energie opgeleverd. Denk maar aan de besluitvorming over plaatsing van windmolens. Kan het ook anders? In bijgaand rapport van Platform 31 wordt nagegaan of de transitie ook een positieve impuls kan geven aan de plek waar de nieuwe energie wordt opgewekt. Het biedt tal van kansen.   Wij lezen dit rapport natuurlijk door de bril van een Valthenaar…

Lees het rapport De energietransitie als verbinder van platteland en stad? , Platform 31, april 2020

 

Postcoderoos regeling wordt subsidie

Het was al een tijdje bekend dat de regeling Verlaagd Tarief – beter bekend als de Postcoderoosregeling – in de huidige vorm zou gaan verdwijnen. Zoals de regeling nu is zouden deelnemers geen energiebelasting betalen over de duurzaam opgewekte energie. We wisten nog niet hoe de nieuwe regeling er uit zou gaan zien. Recent is bekend geworden dat de regeling wordt omgevormd tot een subsidieregeling. Daarvoor gaat 680 miljoen euro SDE+-budget naar de algemene middelen.

We verwachten dat met de nieuwe regeling postcoderoos projecten nog steeds een voordelige investering kunnen zijn, maar we moeten ons nog verdiepen in de nieuwe regeling.

Meer hierover kunt u lezen op de site van Solar Magazine

De hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn volgens Energie Samen:

  • subsidie op basis van prestatie/productie (kilowattuur) van hernieuwbare stroom;
  • subsidie voor dezelfde doelgroep als de huidige Postcoderoosregeling;
  • subsidie uit te keren aan coöperatie of Vereniging van Eigenaren (VvE);
  • subsidiebeschikking voor een looptijd van 8 tot 15 jaar;

Een laagdrempelige energietransitie

Ondanks Corona blijven we in Nederland aan de weg timmeren om zoveel en zo snel mogelijk van het aardgas af te komen. Er worden mooie en ambitieuze plannen gemaakt. Maar de mensen achter de voordeur moeten het ook willen. De maatregelen moeten wel uit te voeren zijn en vooral ook betaalbaar blijven. Energie-Nederland heeft een rapport op laten stellen waarin is onderzocht hoe de energietransitie in de gebouwde omgeving kan worden vergroot. Lees hier het rapport van 3 april 2020: Een laagdrempelige energietransitie (Energie Nederland)

U kunt door het opgeven van uw e-mailadres ook een webinar bekijken, waarin dat rapport wordt gepresenteerd.  Klik hier om het webinar te bekijken.

Wat is energietransitie

Op wikipedia schrijven ze het volgende over energie-transitie:

Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en is de energievoorziening meer decentraal georganiseerd.”

Meer lezen? Wikipedia over energie-transitie.