Categoriearchief: energie transitie

proeven met waterstof

In het laatste waterstofmagazine staan een paar lezenswaardige artikelen die relevant zijn voor de waterstof ambities van Valthe.

waterstof voor Valthe

De voorzitter van de ECV heeft een uitgebreid artikel geschreven over het hoe en waarom van de keuze voor waterstof voor de warmtevoorziening in Valthe.
Het is even doorzetten maar het artikel is alleszins de moeite waard om te lezen. U kunt als u wilt het artikel ook downloaden als PDF om off line te kunnen lezen.

Heeft U vragen of opmerkingen naar aanleiding van het artikel? wij horen het graag. Mail ons op info@ecvalthe.nl

Veel leesplezier

waterstof door het gasnet

In het Waterstof Magazine, een nieuwsbrief over de ontwikkelingen op het gebied van waterstof voor de energie transitie lazen we het volgende bericht: test met waterstof in oude aardgasleidingen is geslaagd.

“Het verwarmen van woningen met waterstof was tot op heden een theoretisch verhaal. Voorstanders meldden de afgelopen jaren dat waterstof in oude gasleidingen weinig problemen zou opleveren, tegenstanders riepen juist dat het kleine molecuul waterstof in gevaarlijke hoeveelheden zou weglekken, dwars door oude leidingen en bij koppelstukken. Netbeheerder Stedin besloot het gewoon in praktijk te gaan testen, niet in woningen die nog bewoond worden, maar in oude woningen die moeten worden gesloopt. Stedin werkte hierbij op basis van strenge veiligheidseisen en in nauwe samenwerking met de lokale brandweer en onder toezicht van de Veiligheidsregio.

“De eerste conclusie is dat we naast de theorie nu ook in de praktijk hebben aangetoond dat bestaande (aard)gasleidingen naar waterstof omgebouwd kunnen worden”, meldt projectleider Frank van Alphen van Stedin. “De tweede conclusie is dat we met deze ombouw hebben ervaren dat de aanpassingen aan het bestaande gasnet minimaal tot geen waren. “

Lees het hele bericht hier: https://www.waterstofmagazine.nl/11-nieuws/1088-nederland-test-met-waterstof-in-oude-aardgasleidingen-is-geslaagd

Zon-op-Dak projecten weer actief met de nieuwe regeling in zicht!

Lang tijd was er onzekerheid over de opvolger van de Postcoderoos regeling. Per 1-1-2021 zou deze worden afgeschaft terwijl de opvolger van deze subsidie regeling nog niet bekend was. Daardoor hebben we onze Zon-Op-Dak projecten een tijdje stil gelegd. Nu de nieuwe regeling in zicht komt kunnen we de projecten weer nieuw leven in blazen.

Op de pagina Update Zon op Dak leest u er meer over en hoe u kunt meedoen!

Kan waterstof door onze aardgasleidingen?

Waterstof is big business aan het worden getuige de vele nieuwsberichten die hierover verschijnen. Vele partijen gaan zich orienteren op of bezighouden met ontwikkelingen en mogelijkheden van waterstof technologie. Zo ook de Nederlande Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN), die zich onder meer richt op internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Zij hebben op hun website een waterstof dossier geopend. In een eerste artikel wordt ingegaan op de vraag of we waterstof eenvoudig zouden kunnen distribueren via het bestaande aardgasnet.

Lees hier meer over op:

http://nvvn.nl/kan-waterstof-door-onze-aardgaspijpleidingen/

Energietransitie impuls voor platteland?

De energietransitie heeft in onze omgeving tot nu toe vooral veel negatieve energie opgeleverd. Denk maar aan de besluitvorming over plaatsing van windmolens. Kan het ook anders? In bijgaand rapport van Platform 31 wordt nagegaan of de transitie ook een positieve impuls kan geven aan de plek waar de nieuwe energie wordt opgewekt. Het biedt tal van kansen.   Wij lezen dit rapport natuurlijk door de bril van een Valthenaar…

Lees het rapport De energietransitie als verbinder van platteland en stad? , Platform 31, april 2020

 

Een laagdrempelige energietransitie

Ondanks Corona blijven we in Nederland aan de weg timmeren om zoveel en zo snel mogelijk van het aardgas af te komen. Er worden mooie en ambitieuze plannen gemaakt. Maar de mensen achter de voordeur moeten het ook willen. De maatregelen moeten wel uit te voeren zijn en vooral ook betaalbaar blijven. Energie-Nederland heeft een rapport op laten stellen waarin is onderzocht hoe de energietransitie in de gebouwde omgeving kan worden vergroot. Lees hier het rapport van 3 april 2020: Een laagdrempelige energietransitie (Energie Nederland)

U kunt door het opgeven van uw e-mailadres ook een webinar bekijken, waarin dat rapport wordt gepresenteerd.  Klik hier om het webinar te bekijken.

Wat is energietransitie

Op wikipedia schrijven ze het volgende over energie-transitie:

Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en is de energievoorziening meer decentraal georganiseerd.”

Meer lezen? Wikipedia over energie-transitie.

Agenda energietransitie provincie Drenthe

De provincie heeft een energietransitie-agenda met 5 speerpunten, specifiek gericht op nieuwe vormen van energie.
De provincie wil hierin samenwerken met inwoners en bedrijven en hopen dat straks minimaal 50% van de nieuwe energiebronnen lokale bronnen zijn in lokaal eigenaarschap.
In die energietransitie agenda van de provincie zitten ook aanknopingspunten voor onze energie-cooperatie!

Wil je meer weten? Download de energie-transitie agenda of bekijk de video van de provincie over de energie-transitie agenda.