Categoriearchief: nieuwsbericht

Valther Energie Coaches

De ECV feliciteert onze drie kersverse Energie Coaches: Gineke Zikken, Gert Supheert en Henk-Jan Jeurink met het behalen van hun certificaat. Na het voltooien van hun opleiding kunnen zij aan de slag om Valthenaren bij te staan met analyses en advies omtrent het verbeteren van het energie gebruik in hun woning. De opleiding is gedaan bij de Drentse Kei, de provinciale koepel organisatie.

“Drentse Energiecoaches worden opgeleid en ingezet om persoonlijke voorlichting en informatie te geven aan huishoudens over hun energierekening en bespaarmogelijkheden via eenvoudige (gedrags-)maatregelen. Daarnaast geven de energiecoaches informatie over de huidige kwaliteit van de constructies (isolatie) en de installaties in huis. Ook wordt gekeken of de mogelijkheid bestaat om duurzame energie op te wekken, zoals zonne-energie.
De Energiecoach gaat met een heldere checklist op pad om bewoners voor te lichten over hun energieverbruik. Met de uitgebreide checklist, de energierekening en de woninggegevens gaat de Energiecoach de woning door met de bewoner. De coach geeft besparingstips over wat de bewoner kan doen om zijn/haar energieverbruik te verlagen door zijn/haar gedrag aan te passen, de woning wel of niet (extra) te isoleren en de installatie wel of niet te verbeteren.”

Samen met buurtbewoners energie besparen in Borger-Odoorn

Op de site van de gemeente Borger-Odoorn kwamen we onderstaand bericht tegen. De ECV ondersteunt het initiatief van de gemeente van harte. Een aantal actieve ECV vrijwilligers heeft zich al opgegeven! Wie volgt?

De gemeente Borger-Odoorn zoekt inwoners die mee willen doen aan een online EnergyParty. EnergyParty’s zijn een manier om samen met de buren energie te besparen. De meeste deelnemers vinden naderhand de weg naar een veel lagere energierekening doordat ze kleine en grotere maatregelen hebben genomen. Denk aan een deurdranger of tochtstrips, maar ook zonnepanelen of isolatie. Stichting Buurkracht ondersteunt de EnergyParty’s. 

Samen energieverbruik en bespaarmogelijkheden bekijken

Mensen die zich opgeven nodigen rond de acht buurtgenoten uit om mee te doen aan een EnergyParty. Tijdens de avond bekijken de deelnemers samen hun energieverbruik én bespaarmogelijkheden. Een professionele gespreksleider van Buurkracht begeleidt de party en geeft de nodige informatie. Na afloop heeft iedereen een concreet en persoonlijk actieplan voor energiebesparende maatregelen op maat. Voordeel van deze aanpak is dat buurtbewoners gezamenlijk offertes kunnen aanvragen en maatregelen kunnen toepassen. Inwoners van Borger-Odoorn die interesse hebben om een EnergyParty te houden, kunnen zich aanmelden op buurkracht.nl/energyparty. Hier staat ook meer informatie. Een EnergyParty brengt geen verplichtingen met zich mee.

Warme weetjes

Ook zonne-energie kent zijn voor- en nadelen en voor- en tegenstanders. Er is al veel geschreven over zonne-energie en zonnepanelen. We noemen hier een paar bronnen met kennis over energie van de zon. Handig startpunt voor wie plannen heeft om zonnepanelen op het dak te plaatsen of deel te nemen aan bv een postcodes-roos project.

Voordat je ervoor kiest om zonnepanelen aan te schaffen, wil je natuurlijk graag weten wat de voordelen en nadelen van zonne-energie zijn. Deze voor- en nadelen zullen uiteraard verschillend zijn en ze zijn afhankelijk van jouw woonsituatie. In dit artikel zetten wij de belangrijkste voors en tegens van zonne-energie op een rijtje.

Zonnepanelen zijn klimaatvriendelijk én betaalbaar. De afgelopen 5 jaar zijn ze zo’n 25 procent goedkoper geworden. In de zomer werken ze op volle toeren, maar ook bij bewolkt weer en in de winter wekken ze stroom op. Van alles over zonne-panelen op milieu centraal.

Zonlicht is zonder twijfel onze grootste en belangrijkste energiebron. In dit overzicht de belangrijkste voor- en nadelen van zonnepanelen, zonnecollectoren en elektriciteitscentrales op zonnewarmte.

Waterige weetjes

Op de website “Stadszaken”, een kennisbank voor ambtenaren, zijn een aantal informatieve artikelen over waterstof te vinden. We lichten er hier twee uit die relevante kennis bevatten voor het Valthe Aardgasvrij project van de ECV bevatten

Waterstof goed alternatief voor peperdure isolatie. Voor bestaande woningbouw is waterstof een aantrekkelijk alternatief voor all-electric, waar peperdure isolatie voor nodig is. Met kleine ingrepen is een woning snel waterstof-klaar, zegt hoogleraar Ad van Wijk. Burgers moeten dan wel eerst gerustgesteld worden, want het element H2 heeft geen al te beste reputatie.

Waterstof: de voor en nadelen op een rij: Het element waterstof, H2 voor de scheikundigen onder ons, kan aardgas vervangen in de gebouwde omgeving. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn met het element. De potentie is er, maar er zijn nog wel wat haken en ogen. Stadszaken zet de voor- en nadelen van waterstof op een rij.

Winderige weetjes

We hebben een paar interessante website op een rij gezet met allelei informatie over windenergie; de voor- en de nadelen ervan.

WatIsDuurzaam over windenergie: “Windenergie is een van de snelste groeiers in de markt voor duurzame én conventionele elektriciteit. In dit overzicht de belangrijkste voor- en nadelen van windturbines en windparken.”

Milieu centraal over windmolens: “Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is 50 keer lager dan van die van ‘grijze’ stroom. Grote windmolens kunnen overlast geven voor omwonenden, maar er zijn manieren om dat tegen te gaan.”

Greenchoice over windmolens: “Wil je bijdragen aan duurzaam energie opwekken? Dan kan je eens kijken naar windenergie! Windenergie is schoon en komt uit een natuurlijke bron die nooit opraakt, waardoor het veel minder belastend is voor het milieu. Wil je meer weten over de voor- en nadelen van windenergie? Greenchoice zet ze hier voor je op een rij.”

Kan waterstof door onze aardgasleidingen?

Waterstof is big business aan het worden getuige de vele nieuwsberichten die hierover verschijnen. Vele partijen gaan zich orienteren op of bezighouden met ontwikkelingen en mogelijkheden van waterstof technologie. Zo ook de Nederlande Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN), die zich onder meer richt op internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Zij hebben op hun website een waterstof dossier geopend. In een eerste artikel wordt ingegaan op de vraag of we waterstof eenvoudig zouden kunnen distribueren via het bestaande aardgasnet.

Lees hier meer over op:

http://nvvn.nl/kan-waterstof-door-onze-aardgaspijpleidingen/

Proef met waterstof cv ketels

Bij Entrance in Groningen vindt een eerste Nederlandse praktijktest plaats van waterstoftechnologie voor woningen. Drie maanden lang worden in een proefopstelling van EnTranCe op het terrein van de Hanzehogeschool Groningen drie waterstof c.v.-ketels getest met waterstofleidingsystemen van het duivense bedrijf HSF. De resultaten moeten een veilige werking in woonwijken helpen garanderen en een grootschalige toepassing van waterstof mogelijk maken.

lees meer op Eerste Nederlandse praktijktest met waterstof c.v.-systemen

Ook andere bedrijven, zoals bv Intergas, zijn bezig met waterstof-cv ketels. Binnenkort gaan een aantal werkgroep- en bestuursleden van de ECV kijken naar een proefopstelling. Als je geinteresseerd bent om mee te gaan kijken neem dan contact met ons op!

Freek Kranen projectleider Valthe AardgasVrij

We hebben ervaren dat het voorbereiden van een aanvraag veel tijd en een professionele aanpak vraagt. Om ons te helpen om het waterstof initiatief van Valthe verder op de kaart te zetten en de subsidieaanvraag succesvol te kunnen maken hebben we een projectleider kunnen aanstellen. De gemeente Borger-Odoorn is ons hierbij uitermate behulpzaam geweest.

Freek KranenWij zijn blij Freek Kranen te mogen verwelkomen in het team van de ECV. Freek zal tot het eind van het jaar 1 dag per week beschikbaar zijn als projectleider. Freek heeft een opleiding als planoloog en ervaring met verduurzamings initiatieven in de gebouwde omgeving. Hij heeft gewerkt bij de provincie Overijssel en heeft ook in de provincie Drenthe een rol gespeeld bij de expeditie energie neutraal. Freek wordt voor zijn werkzaamheden betaald door de gemeente Borger Odoorn. We zijn erg blij dat we Freek in ons team hebben.

Veranderingen in het bestuur van de ECV

Het vertrek van Oene Zwittink betekent dat we de rollen in het bestuur hebben moeten herschikken. Oene was zowel voorzitter en secretaris van het bestuur en hij had een belangrijke coördinerende rol in het project Valthe Aardgas Vrij (VAV)

In de eerste plaats hebben we kandidaat bestuurslid Renske Bouman formeel gevraagd als bestuurslid. Ze is bereid ad interim de rol van secretaris op zich te nemen.

Juriaan Moesker is en blijft onze penningmeester.

Jur de Pauw, bestuurslid Techniek, neemt naast die rol ook de rol van voorzitter (ad interim) op zich.

Voor het project Valthe Aardgas Vrij hebben we een nieuwe projectleider aangesteld (zie nieuwsbericht projectleider VAV)

Het secretariaatsadres van de ECV wordt De Linden 8, 7872 RT  Valthe.

Formeel dienen bestuursleden gekozen te worden door de algemene ledenvergadering. Omdat de volgende jaarvergadering pas begin 2021 gehouden zal worden, heeft het zittende bestuur besloten om de functies voorlopig op ad interim basis in te vullen.

We zullen in de komende periode op zoek gaan naar versterking van het bestuur (en ook van de werkgroep). Meld u aan als u bent geïnteresseerd om zich in te zetten voor de coöperatie!