Categoriearchief: nieuwsbericht

Kan waterstof door onze aardgasleidingen?

Waterstof is big business aan het worden getuige de vele nieuwsberichten die hierover verschijnen. Vele partijen gaan zich orienteren op of bezighouden met ontwikkelingen en mogelijkheden van waterstof technologie. Zo ook de Nederlande Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN), die zich onder meer richt op internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Zij hebben op hun website een waterstof dossier geopend. In een eerste artikel wordt ingegaan op de vraag of we waterstof eenvoudig zouden kunnen distribueren via het bestaande aardgasnet.

Lees hier meer over op:

http://nvvn.nl/kan-waterstof-door-onze-aardgaspijpleidingen/

Proef met waterstof cv ketels

Bij Entrance in Groningen vindt een eerste Nederlandse praktijktest plaats van waterstoftechnologie voor woningen. Drie maanden lang worden in een proefopstelling van EnTranCe op het terrein van de Hanzehogeschool Groningen drie waterstof c.v.-ketels getest met waterstofleidingsystemen van het duivense bedrijf HSF. De resultaten moeten een veilige werking in woonwijken helpen garanderen en een grootschalige toepassing van waterstof mogelijk maken.

lees meer op Eerste Nederlandse praktijktest met waterstof c.v.-systemen

Ook andere bedrijven, zoals bv Intergas, zijn bezig met waterstof-cv ketels. Binnenkort gaan een aantal werkgroep- en bestuursleden van de ECV kijken naar een proefopstelling. Als je geinteresseerd bent om mee te gaan kijken neem dan contact met ons op!

Freek Kranen projectleider Valthe AardgasVrij

We hebben ervaren dat het voorbereiden van een aanvraag veel tijd en een professionele aanpak vraagt. Om ons te helpen om het waterstof initiatief van Valthe verder op de kaart te zetten en de subsidieaanvraag succesvol te kunnen maken hebben we een projectleider kunnen aanstellen. De gemeente Borger-Odoorn is ons hierbij uitermate behulpzaam geweest.

Freek KranenWij zijn blij Freek Kranen te mogen verwelkomen in het team van de ECV. Freek zal tot het eind van het jaar 1 dag per week beschikbaar zijn als projectleider. Freek heeft een opleiding als planoloog en ervaring met verduurzamings initiatieven in de gebouwde omgeving. Hij heeft gewerkt bij de provincie Overijssel en heeft ook in de provincie Drenthe een rol gespeeld bij de expeditie energie neutraal. Freek wordt voor zijn werkzaamheden betaald door de gemeente Borger Odoorn. We zijn erg blij dat we Freek in ons team hebben.

Veranderingen in het bestuur van de ECV

Het vertrek van Oene Zwittink betekent dat we de rollen in het bestuur hebben moeten herschikken. Oene was zowel voorzitter en secretaris van het bestuur en hij had een belangrijke coördinerende rol in het project Valthe Aardgas Vrij (VAV)

In de eerste plaats hebben we kandidaat bestuurslid Renske Bouman formeel gevraagd als bestuurslid. Ze is bereid ad interim de rol van secretaris op zich te nemen.

Juriaan Moesker is en blijft onze penningmeester.

Jur de Pauw, bestuurslid Techniek, neemt naast die rol ook de rol van voorzitter (ad interim) op zich.

Voor het project Valthe Aardgas Vrij hebben we een nieuwe projectleider aangesteld (zie nieuwsbericht projectleider VAV)

Het secretariaatsadres van de ECV wordt De Linden 8, 7872 RT  Valthe.

Formeel dienen bestuursleden gekozen te worden door de algemene ledenvergadering. Omdat de volgende jaarvergadering pas begin 2021 gehouden zal worden, heeft het zittende bestuur besloten om de functies voorlopig op ad interim basis in te vullen.

We zullen in de komende periode op zoek gaan naar versterking van het bestuur (en ook van de werkgroep). Meld u aan als u bent geïnteresseerd om zich in te zetten voor de coöperatie!

Vertrek Oene Zwittink

Oene ZwittinkVanwege gezondheidsproblemen heeft Oene Zwittink moeten besluiten om te stoppen met zijn activiteiten in het bestuur. Natuurlijk betreuren we dit maar we begrijpen ook dat Oene voor zichzelf kiest en zijn beperkte energie wil inzetten op andere gebieden dan de publieke zaak. Oene heeft een belangrijke rol gespeeld bij de initiatieven die hebben geleid tot de oprichting van de Energie Coöperatie Valthe. We zijn hem dankbaar voor wat hij heeft gedaan en weten dat hij de organisatie een warm hart toedraagt.

Postcoderoos regeling wordt subsidie

Het was al een tijdje bekend dat de regeling Verlaagd Tarief – beter bekend als de Postcoderoosregeling – in de huidige vorm zou gaan verdwijnen. Zoals de regeling nu is zouden deelnemers geen energiebelasting betalen over de duurzaam opgewekte energie. We wisten nog niet hoe de nieuwe regeling er uit zou gaan zien. Recent is bekend geworden dat de regeling wordt omgevormd tot een subsidieregeling. Daarvoor gaat 680 miljoen euro SDE+-budget naar de algemene middelen.

We verwachten dat met de nieuwe regeling postcoderoos projecten nog steeds een voordelige investering kunnen zijn, maar we moeten ons nog verdiepen in de nieuwe regeling.

Meer hierover kunt u lezen op de site van Solar Magazine

De hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn volgens Energie Samen:

  • subsidie op basis van prestatie/productie (kilowattuur) van hernieuwbare stroom;
  • subsidie voor dezelfde doelgroep als de huidige Postcoderoosregeling;
  • subsidie uit te keren aan coöperatie of Vereniging van Eigenaren (VvE);
  • subsidiebeschikking voor een looptijd van 8 tot 15 jaar;

Actie warmtescan camera’s

Wie zich voor 1 mei 2020 inschreef als lid krijgt van de energiecoöperatie een gratis warmtescan van de woning. Dit wordt eind van dit jaar uitgevoerd, want in de warmere voorjaars en zomermaanden heeft dit geen zin.

Binnenkort starten we met het opzetten van een planning. In het begin van het najaar nemen we contact met u op over de warmtescan van uw woning.

We denken na om de warmtescan tegen een geringe vergoeding vast als service aan te bieden aan de inwoners van Valthe. Het wordt waarschijnlijk een van de activiteiten in het pakket van ons nieuw opgezette team van energie-ambassadeurs.

Helpende hand gezocht!

We zoeken hulp bij het opzetten van de PostCode Roos (PCR) projecten, ook wel het Zon-op-dak project genoemd.. (zie ook het stukje in de nieuwsbrief van April over PCR projecten)

Juriaan Moesker wil dit dolgraag doen, maar heeft het razend druk en komt er naast zijn rol als bestuurslid en lid van het Valthe Aardgasvrij project niet aan toe.

Wie zou dit project van de ECV willen opzetten en trekken? Je krijgt alle informatie en begeleiding die je nodig hebt om die rol op je te nemen.

Het doel is om eind van dit jaar twee van die PCR projecten in gang gezet te hebben.

Om Juriaan om informatie te vragen kun je hieronder op hem klikken!

Huurhuis verduurzamen

Het verduurzamen van huurwoningen is grotendeels een taak van de eigenaar van de huurwoning. In Valthe is dat vooral de woningcorporatie. Zij werken intensief samen met de energie Cooperatie Valthe.

Echter als huurder van een woning kun je ook al een en ander doen om je huurhuis voor te bereiden op het stoppen met aardgas. Dat komt vooral neer op besparingsmaatregelingen en kleine isolatiemaatregelen die de huurder zelf kan toepassen. Op de website van Stichting Hier vindt je daarvoor een aantal handige tips.

En de kleine, snelle bespaartips van Milieucentraal kun je toepassen zonder je portemonnee te hoeven trekken!