Categoriearchief: nieuwsbericht

Koophuis Verduurzamen

Op de website van de stichting Hier kun je tips vinden om je koophuis voor te bereiden op het stoppen met aardgas. “Hier” is een stichting die mensen in beweging brengt om iets te gaan doen aan het klimaatprobleem. Op hun website bieden ze veel informatie over de energietransitie en de mogelijkheden daarbinnen. Met deze maatregelen zit je altijd goed!

Wil je weten hoe je de verduurzaming van je huis zou kunnen financieren?

Op deze Energie-subsidiewijzer van Milieu Centraal vind je de huidige subsidie en leen mogelijkheden voor woningbezitters in Borger-Odoorn op een rij. Ook de Vereniging Eigen Huis heeft de financieringsmogelijkheden voor woning eigenaren op een rij gezet.

Nieuwe leden

Oorspronkelijk wilden we met de werkgroep van de coöperatie het afgelopen weekend een huis aan huis ledenwerf actie houden. Corona gooide echter flink roet in het eten! Maar we bleken niet voor een gat te vangen! De flyer voor de ledenwerfactie werd voorzien van een stempel met het adres van de nieuwe website waarop een aanmeldingsformulier staat. De flyer zelf is huis aan huis verspreid dankzij de medewerking van de dorpskrant bezorgers. Waarvoor onze dank!

En het heeft gewerkt! Er zijn direct na de verspreiding van de flyer al een flink aantal nieuwe aanmeldingen binnengekomen en de stroom is nog niet opgedroogd. Super! 🙂

De werkgroep beraadt zich nog op andere manieren om de ledenwerfactie voort te zetten ondanks de corona crisis! U hoort meer van ons!

Meewerken aan de coöperatie

Er is veel te doen binnen de coöperatie: de subsidie aanvraag en bij toekenning het grote project opzetten, postcoderoos proejcten opzetten, voorlichting naar inwoners, standjes opzetten en bemensen, folders rond delen, leden werven, bewonersavonden organiseren, energie adviezen opstellen, social media bijhouden, investeerders vinden, contacten met andere energie coöperaties onderhouden en nog veel en veel meer!

Alle hulp is welkom, ook als je maar een paar uurtjes per maand beschikbaar hebt! het is leuk werk en je draagt bij aan belangrijke doelen: de energie transitie en een schone toekomst! Lijkt het je leuk om iets te doen bij de coöperatie kijk dan eens of er hier iets voor je bij is:

  • we zoeken een bestuurslid/secretaris
  • we zoeken iemand die een team van energie-coaches wil opzetten en coördineren
  • we zoeken energie coaches die mensen thuis helpen bij het inventariseren van mogelijke maatregelen voor verduurzaming van hun huis, de planning en financiering ervan. Je krijgt daarvoor een opleiding 🙂
  • We zoeken iemand die ons wil helpen postcoderoos projecten op te zetten.
  • we zoeken iemand die voor ons social media accounts wil opzetten en bijhouden
  • je kunt ook gewoon komen kijken en je oriënteren op wat er te doen is en later besluiten welke taak je wilt oppakken

Aanmelden kun je doen door contact met een van de bestuursleden op te nemen of een mailtje te sturen: info@ecvalthe.nl

Subsidieaanvraag valthe aardgasvrij

Aanvraag subsidie Valthe Aardgasvrij met waterstof

De uiterste aanvraagdatum voor de subsidie in het kader van het programma proeftuinen aardgasvrije wijken is verschoven van 1 april naar 1 mei.

Dat geeft ons de kans om de aanvraag nóg beter te maken. En om nog meer leden te werven. Hoe meer leden, hoe beter we de steun in het dorp kunnen laten zien.  DUS: WORDT LID!

Ook de einddatum van onze warmtecamera actie schuift op: als u voor 1 mei lid wordt, kunt u dit najaar een dag een warmtecamera lenen om warmtelekken in uw woning op te sporen.

Corona maatregelen

Corona dwingt ook het bestuur en de werkgroepen van de energie coöperatie tot andere manieren van samenwerken. Daarom komen wij niet meer bij elkaar voor vergaderingen en andere werkzaamheden. We gaan wel gewoon door met het werk. Vergaderen doen we digitaal en we wisselen informatie uit via de mail, WhatsApp en dergelijke. U vindt ons de komende tijd dus ook niet in het dorpshuis.

Wilt u desondanks toch eens een vergadering meemaken? Neem dan contact op met onze voorzitter, Jur de Pauw (zie contact pagina) U wordt dan verder geholpen om digitaal met ons mee te kijken met behulp van MS Teams!

Bewonersavond 29 januari

Onze tweede bewonersavond zorgde weer voor een zeer goed gevulde grote zaal. Dertig van de ruim 90 aanwezigen stemden via hun mobiele telefoon over diverse onderwerpen. Bijna alle stemmers waren positief over het als dorp voorop lopen met waterstof.  Die stemmers vertegenwoordigden zo’n vijf procent van de huishoudens, dus we hebben nog een weg te gaan… Jammer was dat de pers ons enthousiasme wel heel erg heeft opgeklopt en dat heeft doorgetrokken naar het hele dorp. Dat was niet onze bedoeling! Wij zullen dit jaar diverse activiteiten organiseren om u rechtstreeks te informeren en om zorgen weg te nemen waar dat kan. Als we projecten starten, zullen we alle mogelijke maatregelen nemen om de risico’s zo klein mogelijk te houden. En uiteindelijk zit ú als lid van de energiecoöperatie aan het stuur! Ons doel om in 2030 geen CO2 meer uit te stoten voor het energiegebruik van woningen is ambitieus, maar niet geschoten is altijd mis.