Categoriearchief: bericht

Valther Energie Coaches

De ECV feliciteert onze drie kersverse Energie Coaches: Gineke Zikken, Gert Supheert en Henk-Jan Jeurink met het behalen van hun certificaat. Na het voltooien van hun opleiding kunnen zij aan de slag om Valthenaren bij te staan met analyses en advies omtrent het verbeteren van het energie gebruik in hun woning. De opleiding is gedaan bij de Drentse Kei, de provinciale koepel organisatie.

Meer weten? https://www.ecvalthe.nl/energie-coaches/

Subsidieaanvraag uitgesteld

In het project Valthe Aardgasvrij (VAV) in 2030 is al veel gebeurd dit jaar. We hebben vele experts gesproken, congressen bezocht, vakliteratuur doorgespit, contact gehad met andere energiecoöperaties en koepelorganisaties. We hebben zitten rekenen aan verschillende waterstof scenario’s en zo voorts. We hebben heel snel veel leden geworven. Er zijn intentieovereenkomsten gesloten met allerlei partijen, waaronder het Drenthe College en woningcorporatie Woonservice. Onze tweede bewonersavond eind januari ging voor een groot deel over het waterstof project. Zo ook onze eerste ledenvergadering op 10 maart.

Er zijn ook al een paar principe besluiten genomen, waarvan de belangrijkste is om het doel in twee stappen te bereiken. De eerste stap zou dan zijn om te beginnen met 20% waterstof bijmengen in de bestaande aardgasvoorzieningen om pas in een later stadium over te gaan op 100% waterstof. Aan deze strategie liggen een paar belangrijke motieven ten gronde:

  • 100% groene waterstof voor warmte in eigen beheer opwekken is nu nog vrij duur. Het wordt op deze schaal ook nog niet gedaan in Nederland. De huidige waterstof technologie richt zich nog voor een groot gedeelte op mega-projecten voor de industrie of op hele kleine individuele projecten.
  • Voor het bijmengen hoeft er nog niets te veranderen aan bestaande apparatuur binnen de woningen
  • De installaties voor opwek van groene energie om waterstof te maken en om waterstof te produceren en op te slaan kunnen kleiner zijn. De investeringen daarvoor dus ook.
  • We hebben dan ook de tijd om te wennen aan waterstof en ervaring op te doen met ons eigen waterstof fabriekje in Valthe.
  • In de gewonnen tijd, voor we het 100% scenario uitrollen, ontwikkelt de technologie zich verder en wordt het produceren van groene waterstof naar verwachting veel goedkoper.
  • Deze extra tijd geeft huiseigenaren meer jaren om hun huis verder te verduurzamen. Daardoor wordt de warmtevraag van woningen kleiner en hoeven we in het 100% waterstof scenario minder energie op te wekken om waterstof te maken en op te slaan

Tóch kregen we van een extern adviesbureau met veel ervaring met dit soort subsidieaanvragen te horen dat onze voorbereiding nog niet voldoende is. We moeten laten zien dat we het project compleet hebben klaarstaan voor de uitvoering. We moeten laten zien dat de financiering volledig rond is op de laatste vier miljoen na. Dit alles om een zo groot mogelijke kans te maken op deze subsidie.

En – het allerbelangrijkste – het dorp moet een besluit genomen hebben. Inwoners moeten achter het project staan. Zonder dat geen subsidie.

Dat betekent dat we ons oorspronkelijke plan om met die subsidie de eerste twee jaar van het project te financieren moeten laten vallen. In die eerste twee jaar, de ontwerpfase genoemd, wilden we het technische ontwerp helemaal klaar maken, fondsen, investeerders en uitvoerders zoeken, ons eigen energie bedrijf oprichten èn de besluitvorming met alle ECV leden en inwoners van Valthe doorlopen. En dat allemaal met de inzet van ingehuurde professionals omdat we gemerkt hebben dat er echt een grens zit aan wat je met vrijwilligers voor elkaar kunt krijgen. Ook al beschik je over veel expertise en ervaring. Dat kan nu dus niet op die manier. Die activiteiten moeten we allemaal al af hebben voor we de subsidieaanvraag indienen voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Een beetje kip-ei verhaal dus…om het plan helemaal rond te krijgen hebben we geld nodig en om geld te krijgen moet je een afgerond plan hebben. Althans voor subsidie uit de pot van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken.

Dus hebben we besloten om ons project om Valthe te gaan verwarmen met groene waterstof verder te gaan uitwerken de komende maanden. Wèl met hulp van professionele bureaus die ervaring hebben met het opzetten van dit soort projecten èn kennis hebben van waterstof technologie. Daarbij blijven wij – namens u – aan het stuur zitten. Maar om die professionele partijen in te kunnen zetten hebben we geld nodig en moeten we dus verder kijken dan alleen naar die proeftuin subsidie. Daarover zijn we nu in gesprek met de gemeente. Ook kijken we nog naar andere subsidie mogelijkheden voor het VAV project, onder meer bij de Europese Unie.

Dat betekent dat we de subsidieaanvraag op zijn vroegst eind dit jaar gaan indienen in de derde ronde van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken.

We willen de goede dingen doen en we willen de dingen goed doen!