Categoriearchief: Verenigings-zaken

Freek Kranen projectleider Valthe AardgasVrij

We hebben ervaren dat het voorbereiden van een aanvraag veel tijd en een professionele aanpak vraagt. Om ons te helpen om het waterstof initiatief van Valthe verder op de kaart te zetten en de subsidieaanvraag succesvol te kunnen maken hebben we een projectleider kunnen aanstellen. De gemeente Borger-Odoorn is ons hierbij uitermate behulpzaam geweest.

Freek KranenWij zijn blij Freek Kranen te mogen verwelkomen in het team van de ECV. Freek zal tot het eind van het jaar 1 dag per week beschikbaar zijn als projectleider. Freek heeft een opleiding als planoloog en ervaring met verduurzamings initiatieven in de gebouwde omgeving. Hij heeft gewerkt bij de provincie Overijssel en heeft ook in de provincie Drenthe een rol gespeeld bij de expeditie energie neutraal. Freek wordt voor zijn werkzaamheden betaald door de gemeente Borger Odoorn. We zijn erg blij dat we Freek in ons team hebben.

Veranderingen in het bestuur van de ECV

Het vertrek van Oene Zwittink betekent dat we de rollen in het bestuur hebben moeten herschikken. Oene was zowel voorzitter en secretaris van het bestuur en hij had een belangrijke coördinerende rol in het project Valthe Aardgas Vrij (VAV)

In de eerste plaats hebben we kandidaat bestuurslid Renske Bouman formeel gevraagd als bestuurslid. Ze is bereid ad interim de rol van secretaris op zich te nemen.

Juriaan Moesker is en blijft onze penningmeester.

Jur de Pauw, bestuurslid Techniek, neemt naast die rol ook de rol van voorzitter (ad interim) op zich.

Voor het project Valthe Aardgas Vrij hebben we een nieuwe projectleider aangesteld (zie nieuwsbericht projectleider VAV)

Het secretariaatsadres van de ECV wordt De Linden 8, 7872 RT  Valthe.

Formeel dienen bestuursleden gekozen te worden door de algemene ledenvergadering. Omdat de volgende jaarvergadering pas begin 2021 gehouden zal worden, heeft het zittende bestuur besloten om de functies voorlopig op ad interim basis in te vullen.

We zullen in de komende periode op zoek gaan naar versterking van het bestuur (en ook van de werkgroep). Meld u aan als u bent geïnteresseerd om zich in te zetten voor de coöperatie!

Vertrek Oene Zwittink

Oene ZwittinkVanwege gezondheidsproblemen heeft Oene Zwittink moeten besluiten om te stoppen met zijn activiteiten in het bestuur. Natuurlijk betreuren we dit maar we begrijpen ook dat Oene voor zichzelf kiest en zijn beperkte energie wil inzetten op andere gebieden dan de publieke zaak. Oene heeft een belangrijke rol gespeeld bij de initiatieven die hebben geleid tot de oprichting van de Energie Coöperatie Valthe. We zijn hem dankbaar voor wat hij heeft gedaan en weten dat hij de organisatie een warm hart toedraagt.

Subsidieaanvraag uitgesteld

In het project Valthe Aardgasvrij (VAV) in 2030 is al veel gebeurd dit jaar. We hebben vele experts gesproken, congressen bezocht, vakliteratuur doorgespit, contact gehad met andere energiecoöperaties en koepelorganisaties. We hebben zitten rekenen aan verschillende waterstof scenario’s en zo voorts. We hebben heel snel veel leden geworven. Er zijn intentieovereenkomsten gesloten met allerlei partijen, waaronder het Drenthe College en woningcorporatie Woonservice. Onze tweede bewonersavond eind januari ging voor een groot deel over het waterstof project. Zo ook onze eerste ledenvergadering op 10 maart.

Er zijn ook al een paar principe besluiten genomen, waarvan de belangrijkste is om het doel in twee stappen te bereiken. De eerste stap zou dan zijn om te beginnen met 20% waterstof bijmengen in de bestaande aardgasvoorzieningen om pas in een later stadium over te gaan op 100% waterstof. Aan deze strategie liggen een paar belangrijke motieven ten gronde:

 • 100% groene waterstof voor warmte in eigen beheer opwekken is nu nog vrij duur. Het wordt op deze schaal ook nog niet gedaan in Nederland. De huidige waterstof technologie richt zich nog voor een groot gedeelte op mega-projecten voor de industrie of op hele kleine individuele projecten.
 • Voor het bijmengen hoeft er nog niets te veranderen aan bestaande apparatuur binnen de woningen
 • De installaties voor opwek van groene energie om waterstof te maken en om waterstof te produceren en op te slaan kunnen kleiner zijn. De investeringen daarvoor dus ook.
 • We hebben dan ook de tijd om te wennen aan waterstof en ervaring op te doen met ons eigen waterstof fabriekje in Valthe.
 • In de gewonnen tijd, voor we het 100% scenario uitrollen, ontwikkelt de technologie zich verder en wordt het produceren van groene waterstof naar verwachting veel goedkoper.
 • Deze extra tijd geeft huiseigenaren meer jaren om hun huis verder te verduurzamen. Daardoor wordt de warmtevraag van woningen kleiner en hoeven we in het 100% waterstof scenario minder energie op te wekken om waterstof te maken en op te slaan

Tóch kregen we van een extern adviesbureau met veel ervaring met dit soort subsidieaanvragen te horen dat onze voorbereiding nog niet voldoende is. We moeten laten zien dat we het project compleet hebben klaarstaan voor de uitvoering. We moeten laten zien dat de financiering volledig rond is op de laatste vier miljoen na. Dit alles om een zo groot mogelijke kans te maken op deze subsidie.

En – het allerbelangrijkste – het dorp moet een besluit genomen hebben. Inwoners moeten achter het project staan. Zonder dat geen subsidie.

Dat betekent dat we ons oorspronkelijke plan om met die subsidie de eerste twee jaar van het project te financieren moeten laten vallen. In die eerste twee jaar, de ontwerpfase genoemd, wilden we het technische ontwerp helemaal klaar maken, fondsen, investeerders en uitvoerders zoeken, ons eigen energie bedrijf oprichten èn de besluitvorming met alle ECV leden en inwoners van Valthe doorlopen. En dat allemaal met de inzet van ingehuurde professionals omdat we gemerkt hebben dat er echt een grens zit aan wat je met vrijwilligers voor elkaar kunt krijgen. Ook al beschik je over veel expertise en ervaring. Dat kan nu dus niet op die manier. Die activiteiten moeten we allemaal al af hebben voor we de subsidieaanvraag indienen voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Een beetje kip-ei verhaal dus…om het plan helemaal rond te krijgen hebben we geld nodig en om geld te krijgen moet je een afgerond plan hebben. Althans voor subsidie uit de pot van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken.

Dus hebben we besloten om ons project om Valthe te gaan verwarmen met groene waterstof verder te gaan uitwerken de komende maanden. Wèl met hulp van professionele bureaus die ervaring hebben met het opzetten van dit soort projecten èn kennis hebben van waterstof technologie. Daarbij blijven wij – namens u – aan het stuur zitten. Maar om die professionele partijen in te kunnen zetten hebben we geld nodig en moeten we dus verder kijken dan alleen naar die proeftuin subsidie. Daarover zijn we nu in gesprek met de gemeente. Ook kijken we nog naar andere subsidie mogelijkheden voor het VAV project, onder meer bij de Europese Unie.

Dat betekent dat we de subsidieaanvraag op zijn vroegst eind dit jaar gaan indienen in de derde ronde van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken.

We willen de goede dingen doen en we willen de dingen goed doen!

Actie warmtescan camera’s

Wie zich voor 1 mei 2020 inschreef als lid krijgt van de energiecoöperatie een gratis warmtescan van de woning. Dit wordt eind van dit jaar uitgevoerd, want in de warmere voorjaars en zomermaanden heeft dit geen zin.

Binnenkort starten we met het opzetten van een planning. In het begin van het najaar nemen we contact met u op over de warmtescan van uw woning.

We denken na om de warmtescan tegen een geringe vergoeding vast als service aan te bieden aan de inwoners van Valthe. Het wordt waarschijnlijk een van de activiteiten in het pakket van ons nieuw opgezette team van energie-ambassadeurs.

Helpende hand gezocht!

We zoeken hulp bij het opzetten van de PostCode Roos (PCR) projecten, ook wel het Zon-op-dak project genoemd.. (zie ook het stukje in de nieuwsbrief van April over PCR projecten)

Juriaan Moesker wil dit dolgraag doen, maar heeft het razend druk en komt er naast zijn rol als bestuurslid en lid van het Valthe Aardgasvrij project niet aan toe.

Wie zou dit project van de ECV willen opzetten en trekken? Je krijgt alle informatie en begeleiding die je nodig hebt om die rol op je te nemen.

Het doel is om eind van dit jaar twee van die PCR projecten in gang gezet te hebben.

Om Juriaan om informatie te vragen kun je hieronder op hem klikken!

Nieuwe leden

Oorspronkelijk wilden we met de werkgroep van de coöperatie het afgelopen weekend een huis aan huis ledenwerf actie houden. Corona gooide echter flink roet in het eten! Maar we bleken niet voor een gat te vangen! De flyer voor de ledenwerfactie werd voorzien van een stempel met het adres van de nieuwe website waarop een aanmeldingsformulier staat. De flyer zelf is huis aan huis verspreid dankzij de medewerking van de dorpskrant bezorgers. Waarvoor onze dank!

En het heeft gewerkt! Er zijn direct na de verspreiding van de flyer al een flink aantal nieuwe aanmeldingen binnengekomen en de stroom is nog niet opgedroogd. Super! 🙂

De werkgroep beraadt zich nog op andere manieren om de ledenwerfactie voort te zetten ondanks de corona crisis! U hoort meer van ons!

Meewerken aan de coöperatie

Er is veel te doen binnen de coöperatie: de subsidie aanvraag en bij toekenning het grote project opzetten, postcoderoos proejcten opzetten, voorlichting naar inwoners, standjes opzetten en bemensen, folders rond delen, leden werven, bewonersavonden organiseren, energie adviezen opstellen, social media bijhouden, investeerders vinden, contacten met andere energie coöperaties onderhouden en nog veel en veel meer!

Alle hulp is welkom, ook als je maar een paar uurtjes per maand beschikbaar hebt! het is leuk werk en je draagt bij aan belangrijke doelen: de energie transitie en een schone toekomst! Lijkt het je leuk om iets te doen bij de coöperatie kijk dan eens of er hier iets voor je bij is:

 • we zoeken een bestuurslid/secretaris
 • we zoeken iemand die een team van energie-coaches wil opzetten en coördineren
 • we zoeken energie coaches die mensen thuis helpen bij het inventariseren van mogelijke maatregelen voor verduurzaming van hun huis, de planning en financiering ervan. Je krijgt daarvoor een opleiding 🙂
 • We zoeken iemand die ons wil helpen postcoderoos projecten op te zetten.
 • we zoeken iemand die voor ons social media accounts wil opzetten en bijhouden
 • je kunt ook gewoon komen kijken en je oriënteren op wat er te doen is en later besluiten welke taak je wilt oppakken

Aanmelden kun je doen door contact met een van de bestuursleden op te nemen of een mailtje te sturen: info@ecvalthe.nl