Categoriearchief: waterstof

proeven met waterstof

In het laatste waterstofmagazine staan een paar lezenswaardige artikelen die relevant zijn voor de waterstof ambities van Valthe.

waterstof voor Valthe

De voorzitter van de ECV heeft een uitgebreid artikel geschreven over het hoe en waarom van de keuze voor waterstof voor de warmtevoorziening in Valthe.
Het is even doorzetten maar het artikel is alleszins de moeite waard om te lezen. U kunt als u wilt het artikel ook downloaden als PDF om off line te kunnen lezen.

Heeft U vragen of opmerkingen naar aanleiding van het artikel? wij horen het graag. Mail ons op info@ecvalthe.nl

Veel leesplezier

waterstof door het gasnet

In het Waterstof Magazine, een nieuwsbrief over de ontwikkelingen op het gebied van waterstof voor de energie transitie lazen we het volgende bericht: test met waterstof in oude aardgasleidingen is geslaagd.

“Het verwarmen van woningen met waterstof was tot op heden een theoretisch verhaal. Voorstanders meldden de afgelopen jaren dat waterstof in oude gasleidingen weinig problemen zou opleveren, tegenstanders riepen juist dat het kleine molecuul waterstof in gevaarlijke hoeveelheden zou weglekken, dwars door oude leidingen en bij koppelstukken. Netbeheerder Stedin besloot het gewoon in praktijk te gaan testen, niet in woningen die nog bewoond worden, maar in oude woningen die moeten worden gesloopt. Stedin werkte hierbij op basis van strenge veiligheidseisen en in nauwe samenwerking met de lokale brandweer en onder toezicht van de Veiligheidsregio.

“De eerste conclusie is dat we naast de theorie nu ook in de praktijk hebben aangetoond dat bestaande (aard)gasleidingen naar waterstof omgebouwd kunnen worden”, meldt projectleider Frank van Alphen van Stedin. “De tweede conclusie is dat we met deze ombouw hebben ervaren dat de aanpassingen aan het bestaande gasnet minimaal tot geen waren. “

Lees het hele bericht hier: https://www.waterstofmagazine.nl/11-nieuws/1088-nederland-test-met-waterstof-in-oude-aardgasleidingen-is-geslaagd

Waterige weetjes

Op de website “Stadszaken”, een kennisbank voor ambtenaren, zijn een aantal informatieve artikelen over waterstof te vinden. We lichten er hier twee uit die relevante kennis bevatten voor het Valthe Aardgasvrij project van de ECV bevatten

Waterstof goed alternatief voor peperdure isolatie. Voor bestaande woningbouw is waterstof een aantrekkelijk alternatief voor all-electric, waar peperdure isolatie voor nodig is. Met kleine ingrepen is een woning snel waterstof-klaar, zegt hoogleraar Ad van Wijk. Burgers moeten dan wel eerst gerustgesteld worden, want het element H2 heeft geen al te beste reputatie.

Waterstof: de voor en nadelen op een rij: Het element waterstof, H2 voor de scheikundigen onder ons, kan aardgas vervangen in de gebouwde omgeving. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn met het element. De potentie is er, maar er zijn nog wel wat haken en ogen. Stadszaken zet de voor- en nadelen van waterstof op een rij.

Kan waterstof door onze aardgasleidingen?

Waterstof is big business aan het worden getuige de vele nieuwsberichten die hierover verschijnen. Vele partijen gaan zich orienteren op of bezighouden met ontwikkelingen en mogelijkheden van waterstof technologie. Zo ook de Nederlande Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN), die zich onder meer richt op internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Zij hebben op hun website een waterstof dossier geopend. In een eerste artikel wordt ingegaan op de vraag of we waterstof eenvoudig zouden kunnen distribueren via het bestaande aardgasnet.

Lees hier meer over op:

http://nvvn.nl/kan-waterstof-door-onze-aardgaspijpleidingen/

Proef met waterstof cv ketels

Bij Entrance in Groningen vindt een eerste Nederlandse praktijktest plaats van waterstoftechnologie voor woningen. Drie maanden lang worden in een proefopstelling van EnTranCe op het terrein van de Hanzehogeschool Groningen drie waterstof c.v.-ketels getest met waterstofleidingsystemen van het duivense bedrijf HSF. De resultaten moeten een veilige werking in woonwijken helpen garanderen en een grootschalige toepassing van waterstof mogelijk maken.

lees meer op Eerste Nederlandse praktijktest met waterstof c.v.-systemen

Ook andere bedrijven, zoals bv Intergas, zijn bezig met waterstof-cv ketels. Binnenkort gaan een aantal werkgroep- en bestuursleden van de ECV kijken naar een proefopstelling. Als je geinteresseerd bent om mee te gaan kijken neem dan contact met ons op!

TNO-rapport over waterstof

Marcel Weeda en Robin Niessink maakten voor TNO een (leesbaar) rapport onder de titel “Waterstof als optie voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in de bestaande bouw.” Iets waar we in Valthe ook stevig over nadenken. Een mooi overzicht van de mogelijkheden en de problemen.

Lees hier de introductie van het rapport door TNO (13 maart 2020): Waterstof als alternatief voor aardgas in de bestaande bouw (TNO)

Lees hier het rapport van 2 maart 2020: Waterstof als optie voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in de bestaande bouw (TNO)