Over ons

In 2018 hield de gemeente in samenwerking met Plaatselijk Belang Valthe (PBV) een Dorpsbelevings Onderzoek. De meerderheid van de inwoners (meer dan 75%) gaf toen aan graag aan de gang willen met het verduurzamen van hun woning en energie gebruik. PBV richtte daarvoor de Werkgroep Collectief Duurzame Energie Valthe (Werkgroep CDEV) op.

De Werkgroep CDEV heeft een aantal goed bezochte bewonersavonden georganiseerd over het verduurzamen van de energievoorziening in Valthe. Ook hebben ze veel overlegd en gepraat met deskundigen en betrokken instanties. Bijvoorbeeld de gemeente Borger-Odoorn, de provincie Drenthe, de TU Twente, Enexis, de Hanze hogeschool, de Energiewerkplaats Drenthe, HIER Opgewekt, projectontwikkelaars, Buurkrachten andere energiecoöperaties.

Dat alles resulteerde uiteindelijk in de oprichting van de Energie Coöperatie Valthe (ECV) in augustus 2019.

Door alle voorbereidingen die de werkgroep CDEV heeft gedaan was er een duidelijk idee over welke activiteiten de ECV zou moeten ondernemen. Ook is er veel geleerd van de ervaringen van andere lokale coöperaties. Dat heeft allemaal goed geholpen bij de opzet, statuten en plannen van onze energie coöperatie in Valthe.

Onze doelstelling luidt alsvolgt:

We willen dat Valthe in 2030 zelfvoorzienend is op energiegebied door de opwekking, opslag en distributie van duurzame energie en dat dit betaalbaar is voor iedereen.

Een coöperatieve vereniging past goed bij het sociaal sterk verbonden Valthe. De inwoners van Valthe zijn samen eigenaar van de coöperatie en bepalen gezamenlijk het beleid.

Op dit moment zijn een twaalftal zeer ervaren mensen als vrijwilliger actief in het bestuur en de centrale werkgroep. Maar er zit een grens aan wat enthousiaste vrijwilligers in hun vrije tijd kunnen doen. Afhankelijk van de fondsen die we kunnen verwerven voor een project zullen we daarom ook betaalde krachten inzetten die onder aansturing van de coöperatie de voorbereiding en uitvoering ter hand gaan nemen.

De coöperatie zal meerdere projecten (laten) uitvoeren. Over elk project voert de ECV de regie. Ook als voor de uitvoering professionele partijen van buiten nodig zijn. Welke projecten worden uitgevoerd wordt door de leden bepaald op de algemene ledenvergaderingen. Het grootste project van de coöperatie is momenteel de voorbereiding van Valthe Aardgas Vrij in 2030 door waterstof.