Lidmaatschap

Alle eigenaren of huurders van een woning of bedrijfsgebouw in Valthe kunnen lid worden van de energiecoöperatie.

Het lidmaatschap verplicht u tot niets maar door lid te worden blijft u wel op de hoogte van alle plannen en ontwikkelingen die we hebben. En u kunt uw invloed daarop uitoefenen door uw mening te geven, door te stemmen op de ledenvergaderingen of door mee te werken in een van de werkgroepen.

Als u lid wordt heeft u dus stemrecht op de algemene leden vergaderingen die minimaal twee keer per jaar worden gehouden. Hier legt het bestuur de plannen aan u voor en wordt verantwoording afgelegd over wat er de afgelopen periode is gedaan. Op deze vergaderingen worden ook nieuwe bestuursleden aangewezen.

Naast de ledenvergaderingen kan het bestuur of een van de werkgroepen ook thema-avonden organiseren waarin samen met de leden dieper op bepaalde onderwerpen wordt ingegaan. Natuurlijk heeft u als lid het recht om deel te nemen aan de werkgroepen van de coöperatie.

Leden mogen de vergaderingen van werkgroepen en bestuur bijwonen om te volgen wat er zoal gebeurt. Als u dat wilt, informeer dan bij het bestuur wanneer welke bijeenkomst wordt gehouden .  (Zie ook: Corona maatregelen)

 Om u op de hoogte te houden krijgen alle leden de maandelijkse nieuwsbrief per email toegestuurd.  Heeft u geen email dan kunt u  de nieuwsbrief en anderen berichten en aankondigingen ook lezen op de website.  Ook publiceren we belangrijke aankondigingen en nieuwsberichten in de dorpskrant van Valthe.

Lidmaatschap kost u slechts 10 euro per jaar

Klik hier voor een aanmeldformulier!