Postcoderoos regeling wordt subsidie

Het was al een tijdje bekend dat de regeling Verlaagd Tarief – beter bekend als de Postcoderoosregeling – in de huidige vorm zou gaan verdwijnen. Zoals de regeling nu is zouden deelnemers geen energiebelasting betalen over de duurzaam opgewekte energie. We wisten nog niet hoe de nieuwe regeling er uit zou gaan zien. Recent is bekend geworden dat de regeling wordt omgevormd tot een subsidieregeling. Daarvoor gaat 680 miljoen euro SDE+-budget naar de algemene middelen.

We verwachten dat met de nieuwe regeling postcoderoos projecten nog steeds een voordelige investering kunnen zijn, maar we moeten ons nog verdiepen in de nieuwe regeling.

Meer hierover kunt u lezen op de site van Solar Magazine

De hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn volgens Energie Samen:

  • subsidie op basis van prestatie/productie (kilowattuur) van hernieuwbare stroom;
  • subsidie voor dezelfde doelgroep als de huidige Postcoderoosregeling;
  • subsidie uit te keren aan coöperatie of Vereniging van Eigenaren (VvE);
  • subsidiebeschikking voor een looptijd van 8 tot 15 jaar;