Veranderingen in het bestuur van de ECV

Het vertrek van Oene Zwittink betekent dat we de rollen in het bestuur hebben moeten herschikken. Oene was zowel voorzitter en secretaris van het bestuur en hij had een belangrijke coördinerende rol in het project Valthe Aardgas Vrij (VAV)

In de eerste plaats hebben we kandidaat bestuurslid Renske Bouman formeel gevraagd als bestuurslid. Ze is bereid ad interim de rol van secretaris op zich te nemen.

Juriaan Moesker is en blijft onze penningmeester.

Jur de Pauw, bestuurslid Techniek, neemt naast die rol ook de rol van voorzitter (ad interim) op zich.

Voor het project Valthe Aardgas Vrij hebben we een nieuwe projectleider aangesteld (zie nieuwsbericht projectleider VAV)

Het secretariaatsadres van de ECV wordt De Linden 8, 7872 RT  Valthe.

Formeel dienen bestuursleden gekozen te worden door de algemene ledenvergadering. Omdat de volgende jaarvergadering pas begin 2021 gehouden zal worden, heeft het zittende bestuur besloten om de functies voorlopig op ad interim basis in te vullen.

We zullen in de komende periode op zoek gaan naar versterking van het bestuur (en ook van de werkgroep). Meld u aan als u bent geïnteresseerd om zich in te zetten voor de coöperatie!