Update ‘Zon op dak’

Zon-op-Dak projecten weer actief  met de nieuwe regeling in zicht!

Lang tijd was er onzekerheid over de opvolger van de Postcoderoos regeling. Per 1-1-2021 zou deze worden afgeschaft terwijl de opvolger van deze subsidie regeling nog niet bekend was.

Nu we dichter bij de einddatum komen, worden ook de contouren van de nieuwe regeling duidelijk. Het lijkt erop dat er een split gemaakt wordt tussen ‘Zon op dak’ en ‘Zon op land’ projecten, waarbij ‘Zon op dak’ projecten er financieel gunstiger af gaan komen! De ingangsdatum is uitgesteld tot 1—4-2021.

Twee projecten.

Op dit moment zijn wij in gesprek met 2 dakeigenaren die hun dak onder voorwaarden beschikbaar willen stellen. Het zal in totaal gaan om circa 350 zonnepanelen. Waarmee we zo’n 20 huishoudens in Valthe van elektriciteit kunnen voorzien. O.b.v. de eerste grove berekeningen zouden we dit project met 25-40 inwoners gerealiseerd kunnen krijgen.

Indien er dakeigenaren in Valthe zijn met een capaciteit van minimaal 100 zonnepanelen ruimte op hun dak. En die tegen een vergoeding hun dak beschikbaar willen stellen, dan komen wij graag in contact.

Kosten van de voorbereiding

De provincie Drenthe stelt per 1-1-2021 een subsidie open om opstartkosten van dergelijke projecten vergoedt te krijgen. De ECV heeft  besloten om van deze subsidiegebruik te maken. Wij hopen jullie in ons volgend bericht te kunnen vermelden dat onze subsidieaanvraag is toegekend.

Hoe gaan we nu verder?

Na subsidietoekenning gaat we de projecten verder uitwerken.  Hiervoor krijgen we hulp van een ervaren adviseur van energie Samen. Maar we kunnen nog veel meer hulp gebruiken! Wil jij ook graag meedenken over de exacte voorwaarden, meld je dan aan. Zodra we het project in concept hebben uitgewerkt, moeten we ook deelnemers in het projecten gaan zoeken. Heb je belangstelling om mee te investeren in het project, maak je belangstelling dan ook alvast kenbaar via info@ecvalthe.nl of neem contact op met één van de bestuurs/werkgroepleden.

Wat was de Postcode roos ook alweer?

In de huidige regeling kunnen dorpsgenoten (in een postcodegebied en aangrenzende postcodegebieden) een zonnepanelen project realiseren, waarbij de deelnemers de energiebelasting terug kunnen vragen en de coöperatie de opgewekte elektra kan verkopen.

Nadeel van de huidige regeling was dat bewoners die al panelen hadden op het eigen dak niet mee konden doen. Daarnaast moeten de projecten voor een groot deel zelf gefinancierd worden. Externe financiering via de bank was lastig.

Contouren nieuwe regeling

De nieuwe regeling is nog niet definitief, maar het lijkt erop dat PV projecten straks een minimaal bedrag per kwh ontvangen in de coöperatie. Waarschijnlijk 14,6 cent per kwh voor ‘Zon op dak’ projecten.

De constructie met de teruggave energiebelasting komt te vervallen.

Dit betekent dat waarschijnlijk ook inwoners die al panelen op hun dak hebben mee kunnen doen. Daarnaast zijn banken bereid om in deze vorm meer financiering te verstrekken. O.b.v. de huidige informatie zouden wij, na het definitief worden van de regeling, een dergelijk project in Valthe willen realiseren.

EnergieSamen is een overkoepelende organisatie van energie coöperaties in Nederland. Zij zitten aan tafel met de beleidsbepalers en hebben afgelopen jaren tientallen Postcoderoos projecten begeleid. Zij lenen consultants uit om projecten te begeleiden. ECV is lid van deze koepelorganisatie en is in contact met een consultant om onze projecten te begeleiden.