Valthe Aardgasvrij (VAV)

In het project Valthe Aardgasvrij onderzoeken we de mogelijkheid om voor Valthe in de vraag naar warmte te voorzien met behulp van waterstof.

In dat kader zijn we ook bezig met een subsidieaanvraag uit de regeling voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).