Warmte uit waterstof

Wat zijn de voordelen van waterstof?

• Geringe aanpassingen in de woning • Andere gasmeter en CV ketel. Eventueel aangepaste gaskookplaat. • Er hoeft geen schop in de grond voor nieuwe kabels of leidingen • Toe te passen in bestaand gas transport systeem (met aanpassingen?) • De CO2 uitstoot wordt direct tot 0 gereduceerd • Door duurzame opwekking en seizoensopslag • Niet afhankelijk van verduurzaming electriciteitsnet

De gemeente beslist (Regionale Energie Strategie)

• Wanneer de aanvoer van aardgas stopt • Wat het alternatief is (per wijk of dorp)

• Wat zijn dan de opties voor de woningbezitter in Valthe: • Een eigen energievoorziening realiseren (off grid) • Overgaan naar “allelectric” (warmtepomp) • Waterstof (Valthe)? • Anticiperen: • “Waterstof ready” ketel kopen indien aan vervanging toe • Inductie kookplaat indien keuken wordt gerenoveerd • Geen gashaard kopen

Waterstof is er in 3 “kleuren”

• Grijs • Gemaakt uit aardgas. CO2 in atmosfeer • Blauw • Gemaakt uit aardgas. CO2 opgeslagen in bijv. lege gasvelden • Groen • Gemaakt met behulp van groene elektriciteit (electrolyse). Geen CO2

• Bij verbranding komt er geen CO2 vrij

CH4 + O2 -> 2H2 + CO2

2H2O -> 2H2 + O2

2H2 + O2 -> 2H2O (water)

Hoe komen we aan groene waterstof?

• Zelf maken • Duurzame elektriciteit (zon, wind) • Elektrolyzer • Inkopen en aanvoeren via de weg • Aansluiten op een waterstof netwerk • Gasunienetwerk • Power toGas Emmen

2 stappen benadering

• Fase 1:  20 % waterstof mengen met aardgas • We kunnen “snel” beginnen met een “kleine” stap tegen “lage” kosten • Er hoeft niets in de installatie van de woning te veranderen • Vooral aandacht voor het opwekken of inkopen van waterstof en het invoeren in het lokale net. • 20% vergroenen • Fase 2:  100% waterstof • Beheersing van kosten door het tijdstip van omschakelen wat verder in de toekomst te leggen • Waterstofprijs daalt • Verbruik daalt (woning isolatie) • Meer ketels klaar voor waterstof • 100% groen, 100% fossielvrij en 0% CO2 uitstoot

Beoogde fasering project

• Onderzoek en Ontwerp gereed • Besluit inkopen of zelf maken H2 • Akkoord Enexisop H2 in gasnet • Technisch Ontwerp installatie • Businesscase financieel • Investeringsbesluit • Projectplan • MenggasH2 en Aardgas leveren • Óf 100% H2 inkoop leveren • Óf 100% H2 zelf gemaakt leveren

• Eind 2022

• Eind 2023 • Eind 2026 • Eind 2028

Inwoners Valthe aan het stuur

Via ALV EC Valthe Bewonersavonden

Altijd overleg met betrokken omwonenden in vroeg stadium

Inwoners kunnen deel uitmaken van de projectgroep

Zoveel mogelijk plaatselijke bedrijven/ zzp-ersinschakelen

Woonservice vindt participatie huurders van groot belang

Valthe CO2 vrij!