Werkgroep zon op dak

Op de bewonersavond van 29 januari 2020 heeft Juriaan Moesker vertelt over de dingen die we hebben gedaan om gezamenlijk vanuit de coöperatie groene energie op te wekken. We hebben het dan met name over zonne-energie. Op de vorige bewonersavond zijn een aantal mogelijke objecten in Valthe genoemd welke door ons zijn geïnventariseerd. Samen met een leverancier van zonnepanelen hebben wij de adressen bezocht en de mogelijkheden in kaart gebracht. Samen met Geert Jan Smegen zijn kort de mogelijkheden op het dak van zijn schuur in kaart gebracht. Ook de financiële voorwaarden en consequenties voor de toekomstige leden, zijn kort door Juriaan uitgewerkt.
In de workshop is met een aantal bewoners verder gesproken over de mogelijkheden en randvoorwaarden van de Postcode roos regeling. Deze Postcoderoos regeling is uitermate geschikt voor inwoners die niet zelf zonnepanelen willen of kunnen realiseren op hun eigen dak. Dit kunnen we dan samen doen, tegen gunstige voorwaarden en relatief korte terugverdientijden van ongeveer 7 jaar. Na een stemming in de zaal, verwachten de aanwezigen dat realisatie van meerdere projecten mogelijk moeten zijn!

Door de deelnemers aan de workshop werd ook gevraagd naar de voorwaarden bij bv. verhuizing buiten het postcode gebied. Ook de overige voorwaarden moeten verder worden uitgewerkt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met advies van een collega energie coöperatie die al gezamenlijk een project hebben gerealiseerd.

Met de groep deelnemers afgesproken om binnenkort een vervolgoverleg te plannen waarbij we het voorstel verder kunnen uitwerken. Uiteraard zijn inwoners die er niet bij waren afgelopen woensdag dan ook welkom. De bijeenkomst zal ook via de nieuwsbrief/dorpskrant worden aangekondigd. 

UPDATE: In verband met de Coronacrisis is een bewonersbijeenkomst over de postcode roos projecten voorlopig niet mogelijk. Zodra het weer kan zullen wij het initiatief nemen voor een bijeenkomst.

GEZOCHT: We zijn ook op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die vooor de ECV de Postcode roos projecten wil opzetten!